เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine
      เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine วันที่ 29 มกราคม 2564
เอกสารดาวน์โหลด
        จำนวนเป้าหมายวัคซีน ประชากรอายุ 18-59 ปี จำแนกตาม CUP ไม่รวมหญิงตั้งครรภ์  [0 Kb]
        ตัวอย่าง JSON ส่งข้อมูลวัคซีน  [0 Kb]
        คู่มือการพัฒนาระบบเพื่อใช้งาน API MOPH Immunization Center  [0 Kb]
        Whitelist_v9 (Update 3 ก.พ. 64)  [0 Kb]
        เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine (Update 3 ก.พ 64)  [0 Kb]
 
วันที่ : 29 มกราคม 2564 เวลา 13:29 น.   แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:44 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]