ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน
      สำนักงานจังหวัดส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
         [ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน]  [38 Kb]
 
วันที่ : 22 มกราคม 2564 เวลา 13:50 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]