จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2552-2564
      จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 
 2552-2564  แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ
เอกสารดาวน์โหลด
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชาย หญิง รายอายุ รายอำเภอ  [73 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชาย หญิง รายอายุ รายอำเภอ  [73 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชาย หญิง รายอายุ รายอำเภอ  [81 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชาย หญิง รายอายุ รายอำเภอ  [68 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชาย หญิง รายอายุ รายอำเภอ  [82 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชาย หญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [426 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ _บริการ  [314 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558_รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ _บริการ  [84 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [59 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [61 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [85 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [80 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [80 Kb]
        จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [83 Kb]
 
วันที่ : 12 มกราคม 2559 เวลา 11:53 น.   แก้ไขล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:11 น.
ผู้บันทึก : นางสาวณัชชา อินปัญโญ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]