การประชาสัมพันธ์ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน
      สำนักงานจังหวัดส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [การประชาสัมพันธ์ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน]  [171 Kb]
 
วันที่ : 18 มกราคม 2564 เวลา 09:57 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]