แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่]  [133 Kb]
 
วันที่ : 13 มกราคม 2564 เวลา 14:01 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]