จำนวนประชากรกลางปี 2546-2564 จังหวัดเชียงใหม่
      -จำนวนประชากรกลางปี จังหวัดเชียงใหม่ แยกชาย หญิง รายอายุ รายอำเภอ
เอกสารดาวน์โหลด
        จำนวนประชากรกลางปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ ณ 25032565  [57 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [72 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [172 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [76 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [80 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [116 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่_ไม่รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [89 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่_รวมประชากรต่างด้าว แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [80 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [101 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ _บริการ  [82 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2555 จังหวัดเชียงใหม่ แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [83 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่ แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [81 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2553 จังหวัดเชียงใหม่ แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บริการ  [83 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2552 จังหวัดเชียงใหม่ แยกชายหญิง รายอายุ รายอำเภอ_บรืการ  [83 Kb]
        จำนวนประชากรกลางปี 2546-2551 จังหวัดเชียงใหม่_แยกชายหญิง รายกลุ่มอาย รายอำเภอ_บริการ  [286 Kb]
 
วันที่ : 12 มกราคม 2559 เวลา 11:23 น.   แก้ไขล่าสุด : 25 มีนาคม 2565 เวลา 16:54 น.
ผู้บันทึก : นางสาวณัชชา อินปัญโญ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]