ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
      สำนักงานปลัดกรพทรวงสาธารณสุชส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา]  [203 Kb]
 
วันที่ : 11 มกราคม 2564 เวลา 10:02 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]