งดกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
      สำนักง่านจังหวัดเชียงใหม่ส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [งดกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่]  [92 Kb]
 
วันที่ : 07 มกราคม 2564 เวลา 11:09 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]