ชอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ผู้ประสบอัคคีภัย
      สำนักงานสาธา่รณสุขจังหวัดพะเยาส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ชอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ผู้ประสบอัคคีภัย]  [37 Kb]
 
วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15:50 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]