ขอเชิญร่วมการแข็งขันหรือสนับสนุนการแข่งขันกี่ฬาเปตองการกุศล
      สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ขอเชิญร่วมการแข็งขันหรือสนับสนุนการแข่งขันกี่ฬาเปตองการกุศล]  [331 Kb]
 
วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15:09 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]