ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค - กระบือ มอบให้โครงการธนาคารโค - กระบือ
      มูลนิธิชิวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์ส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค - กระบือ มอบให้โครงการธนาคารโค - กระบือ]  [76 Kb]
 
วันที่ : 04 ธันวาคม 2563 เวลา 11:24 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]