สำนักหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ แจ้งเปิดวันทำการ
      สำนักงานจังหวัดงานต่างประเทศส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [สำนักหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ แจ้งเปิดวันทำการ]  [109 Kb]
 
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:54 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]