ประชาสัมพันธ์การเลือกตั่งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด]  [84 Kb]
 
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:09 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]