ขอเชิญชวนบริจาคของรางวัล "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด"ประจำปี ๒๕๖๔
      สำนักงานสาธารณจังหวัด ส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ขอเชิญชวนบริจาคของรางวัล "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด"ประจำปี ๒๕๖๔] ลำดับ ดูไฟล์ ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร ขนาดเอกสาร วันที่เพิ่มล่าสุด แก้ไขเอกสาร ลบเอกสาร  [500 Kb]
 
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:50 น.   แก้ไขล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:29 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]