ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ
      สำนักงานปลัดกระทรวงกองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ]  [95 Kb]
 
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:39 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]