ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
      สำนักงานปลัดกระทรวงกองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ]  [91 Kb]
 
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:35 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]