ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
      สำนักงานปลัดกระทรวงกองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น]  [121 Kb]
 
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:24 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]