เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ
      สำนักงานปลักกระทรวงกองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกพระคลัง ในคลังมหาสมบัติ]   [87 Kb]
 
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:56 น.   แก้ไขล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:19 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]