จำนวนประชากรกลางปี 2560-2563 เขตบริการสุขภาพที่ 1 แยกรายจังหวัด
      จำนวนประชากรกลางปี 2560-2563 เขตบริการสุขภาพที่ 1  แยกรายจังหวัด ชาย หญิง
เอกสารดาวน์โหลด
        จำนวนประชากรกลางปี 2560-2563 เขตบริการสุขภาพที่ 1 แยกรายจังหวัด  [12 Kb]
 
วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:49 น.   แก้ไขล่าสุด : 22 เมษายน 2564 เวลา 16:03 น.
ผู้บันทึก : นางสาวณัชชา อินปัญโญ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]