รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ก.ย.2563
      รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ก.ย.2563
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ก.ย.2563  [1,030 Kb]
 
วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:44 น.
ผู้บันทึก : นางนงคราญ ทองสุข  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]