ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020
      ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020 
ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2563 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://scw.smartcitythailand.or.th/
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือประชาสัมพันธ์ งาน Thailand Smart City Week 2020   [0 Kb]
 
วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15:11 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]