รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 ส.ค. 2563
      รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 ส.ค. 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 ส.ค. 2563  [932 Kb]
 
วันที่ : 22 กันยายน 2563 เวลา 09:43 น.
ผู้บันทึก : นางนงคราญ ทองสุข  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]