ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

เพื่อการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและการพัฒนาตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2557

วันที่ 3-4 เมษายน 2557

ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

(ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557)
กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 300 คน)

1. สาธารณสุขอำเภอ

2. นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ

3. ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

สามารถลงทะเบียนได้ที่ "ระบบลงทะเบียนอบรม/ประชุม"
http://www.koonnapab.com/online-conference2/
เอกสารดาวน์โหลด
        ***หนังสือเรียนนายอำเภอคลิ๊กที่นี่***  [85 Kb]
 
วันที่ : 06 มีนาคม 2557 เวลา 15:08 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ