รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน เมย.2563 ล่าสุด
      รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน เมย.2563 ล่าสุด
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน เมย.2563 ล่าสุด  [887 Kb]
 
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:31 น.
ผู้บันทึก : นางนงคราญ ทองสุข  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]