แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563
      แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563  [3,868 Kb]
 
วันที่ : 07 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:32 น.
ผู้บันทึก : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]