สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      สขร.1
เอกสารดาวน์โหลด
        สขร.1  [231 Kb]
 
วันที่ : 05 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:04 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]