สัญญาซื้อขาย ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
      สัญญา 36/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญา  [6,465 Kb]
 
วันที่ : 29 เมษายน 2563 เวลา 15:53 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]