สัญญาซื้อขาย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด10กิโลวัตต์
      สัญญา 38/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญา  [2,375 Kb]
 
วันที่ : 29 เมษายน 2563 เวลา 15:52 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]