สัญญาซื้อขาย เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตรฯ
      สัญญา 31/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญา  [8,430 Kb]
 
วันที่ : 29 เมษายน 2563 เวลา 15:51 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]