สัญญาซื้อขาย เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
      สัญญา 33/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญา  [7,288 Kb]
 
วันที่ : 29 เมษายน 2563 เวลา 15:50 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]