ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพัก 5-6 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ครั้งที่ 3
      ราคากลางจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [0 Kb]
 
วันที่ : 27 มีนาคม 2563 เวลา 13:58 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]