ราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
      ราคากลาง
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [0 Kb]
 
วันที่ : 11 มีนาคม 2563 เวลา 10:23 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]