แผนปฏิบัติงานโรคป้องกันด้วยวัคซีน ปี 2563
      แผนปฏิบัติงานโรคป้องกันด้วยวัคซีน ปี 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        มาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  [1,376 Kb]
        วัคซีนผู้ใหญ่  [7,668 Kb]
        วัคซีนพื้นฐาน  [2,563 Kb]
        กำหนดการให้วัคซีน  [3,286 Kb]
        แผนปฏิบัติงานโรคป้องกันด้วยวัคซีน ปี 2563  [3,462 Kb]
 
วันที่ : 04 มีนาคม 2563 เวลา 16:46 น.
ผู้บันทึก : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]