ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง
      ราคากลางจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [0 Kb]
 
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:52 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]