แนวทางการให้วัคซีนโรต้า
      1.สรุปแนวทางการให้วัคซีนโรต้า
2.แนวทางการให้วัคซีนโรต้า
เอกสารดาวน์โหลด
        ใบเบิกวัคซีน  [32 Kb]
        3.วัคซีนโรต้า  [2,331 Kb]
        สรุปแนวทางการให้วัคซีนโรต้า  [249 Kb]
        แนวทางการให้วัคซีนโรต้า  [1,152 Kb]
 
วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:58 น.   แก้ไขล่าสุด : 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:05 น.
ผู้บันทึก : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]