สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  [2,676 Kb]
 
วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09:42 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]