รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
      รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล  [251 Kb]
        รายละเอียด  [675 Kb]
 
วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10:37 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]