เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย
      เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย
ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง 
https://drive.google.com/open?id=12ZImfO-d17bSsjsfSX0EdSdebNarFSdk
 
วันที่ : 02 ธันวาคม 2562 เวลา 13:50 น.
ผู้บันทึก : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]