รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ตค.2562
      รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ตค.2562
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานข้อมูลระดับ วิกฤติ 7 เดือน ต.ค. 2562   [902 Kb]
 
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:05 น.
ผู้บันทึก : นางนงคราญ ทองสุข  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]