สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
      สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  [1,228 Kb]
 
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:37 น.   แก้ไขล่าสุด : 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09:52 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]