รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
      รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานผลการดำเนินการ [65 Kb]  [486 Kb]
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล   [289 Kb]
 
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:33 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]