รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44/2562
      รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44/2562
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44/2562  [294 Kb]
 
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:33 น.
ผู้บันทึก : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]