แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน
      รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบสสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  [75 Kb]
 
วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:06 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]