แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม
      ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6  จำนวน 2 หลัง
 
วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:03 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]