แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
      สำนักงานจังหวัดส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย]  [36 Kb]
 
วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14:40 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]