การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด"ประชุมเชิงปฏิบัติการ
      วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        CPR EMT  [5,408 Kb]
        กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด”  [174 Kb]
        โรค/อาการ ที่อาจพบได้ในผู้ป่วยยาเสพติด   [1,326 Kb]
        การเสริมแรงจูงใจ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  [4,084 Kb]
 
วันที่ : 05 สิงหาคม 2562 เวลา 17:06 น.   แก้ไขล่าสุด : 06 สิงหาคม 2562 เวลา 21:05 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน  [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]