ยกเลิกแผนจัดซื้อ
      ยกเลิกแผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อ2  [141 Kb]
        ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อ  [122 Kb]
 
วันที่ : 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:25 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]