รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562
      รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร
(Chiang Mai Provincial Supporter Executive Board) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 21 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562  [1,438 Kb]
 
วันที่ : 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:16 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]