แผนปฏิบัติการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ระบบ
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนจัดจ้าง  [338 Kb]
 
วันที่ : 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 16:08 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]