รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
        รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  [511 Kb]
        บันทึกข้อความ  [541 Kb]
        รายงานผลการดำเนินการ  [1,253 Kb]
 
วันที่ : 02 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:53 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]